The AmbushThe Ambush

Detail tab: Complete «Sons Of The Veld» in less than 10 hours
Achievements: 100
Reward: Granite x 150